Impact investing measurement

Impact investing measurement

​SDG Impact: naar gemeenschappelijke indicatoren

 

PGGM heeft op de jaarlijkse Principles for Responsible Investments (PRI) conferentie in Berlijn een voorstel gepresenteerd voor een beperkt aantal impact indicatoren waarmee de bijdrage van beleggers en banken aan de werelddoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) kan worden gemeten. 

 

Dit is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van Nederlandse financiële instellingen en bedrijven als onderdeel van het Platform Duurzame Financiering van De Nederlandsche Bank.

 

PGGM heeft hierbij het voortouw genomen en kon daarbij putten uit reeds opgebouwde ervaring met impactmeting op de vier thema’s die PFZW heeft gekozen (klimaat, water, voedsel en gezondheid, die vijf van de 17 SDG’s beslaan). 

 

 

Waarom is dit belangrijk?
SDG-gerelateerde beleggingen door ‘finance first’ beleggers staat nog in de kinderschoenen. Er zijn allerlei uitdagingen, zoals dat SDG-beleggingen kunnen ontaarden in ‘greenwashing’. Zulke bedenkingen kunnen worden weggenomen door tastbare en vergelijkbare uitkomsten te meten en te communiceren. 

 

Met het oog daarop hebben Nederlandse financiële instellingen en bedrijven een beperkt aantal kernindicatoren geselecteerd voor elk van de belegbare SDG’s, met geloofwaardigheid en werkbaarheid als uitgangspunt. De focus ligt op indicatoren die de absolute, positieve impact ‘vastleggen’, voortkomend uit het gebruik van bepaalde producten en diensten (niet zozeer via het productieproces). Waar mogelijk is voortgebouwd op bestaande indicatoren en initiatieven. 

 

De voorgestelde impactindictoren zijn noch volledig (ze dekken niet alle mogelijke impact), noch verplichtend en laten flexibiliteit toe in hun toepassing. Individuele beleggers en bedrijven kunnen zich uiteraard beperken tot bepaalde SDG’s, en de indicatoren desgewenst verder specificeren of indicatoren toevoegen naar gelang hun rapportagebehoeften, waarden en beleggingsstrategie.

 

Het uiteindelijke doel van de voorgestelde indicatoren en het meten van impact is het volume te doen toenemen van beleggingen die bijdragen aan de SDG’s. Convergentie naar een beperkt aantal gemeenschappelijke impact-indicatoren moet dat vergemakkelijken. 

 

Betere en vergelijkbare rapportages door bedrijven zullen de belangstelling onder aandeelhouders en crediteuren aanwakkeren en het volume aan SDG-beleggingen en leningen vergroten. PGGM zal nauw betrokken blijven bij de ontwikkeling van beleggingsstrategieën en -standaarden voor tastbare impact met behoud van marktconforme rendementen.

 

De kernindicatoren en het bijbehorend rapport zijn beschikbaar op www.dnb.nl/SFP-working-groups. Na ‘Berlijn’ zullen zij worden besproken met de verschillende expertisenetwerken en organisaties voor eventuele verdere verbetering.

 

Piet Klop, Senior Advisor Responsible Investment, PGGM

Marcel Jeucken, Managing Director Responsible Investment, PGGM

 

Bron: blog PGGM website, 27 september 2017

https://www.pggm.nl/wat-vinden-we/Paginas/SDG-impact-naar-gemeenschappelijke-indicatoren-.aspx