Longterm investing

Longterm investing

Nederlandse pensioenfondsen zijn bij uitstek langetermijnbeleggers met verplichtingen die reiken tot aan soms wel het eind van deze eeuw. Veel fondsen geloven ook dat hun lange adem hen in staat stelt hogere rendementen te behalen dan beleggers met een kortere horizon en dat, zeker op de langere termijn, sociale, milieu- en governanceprestaties (ESG) zich ook financieel uitbetalen. Maar wat voor pensioenfondsen natuurlijk lijkt, is dat niet voor de financiële markten waar zij zich op begeven en de vermogensbeheerders die het pensioengeld beheren.

 

Artikel gepubliceerd in Pensioenmagazine, november 2018.

Een uitgebreider paper is gepubliceerd door SPIL in december 2018.